Kategori: Briç

Haftanın Sorusu

Haftanın problemlerinden dokuzuncusu ile karşı karşıyayız.

Kontrat: Güneyden 6 Trefl

Atak: ♥5

Bu el dünya şampiyonasında Amerikalı Eisenberg-Kantar ikilisi tarafından oynanmıştır.

Yerden ♥2, Doğu ♥9, elden ♥D ile eli alan Eisenberg, önce Pik Rua sonra Pik As ile elleri almıştır. 3.cü Pike yerden çakmıştır. Daha sonra koz As ve Rua çektiğinde, Batı 2.ci tur Kör defos etmiştir.  Buna rağmen deklaran kontratı çıkarabilmek için nasıl oynamıştır?

Cevapları bekliyoruz.

Çözüm:

İlk bakışta ♣V ve Karodan birer el vermemenin mümkünü yokmuş gibi görünmekte. Ama Eisenberg koz kısaltma yöntemi (elindeki koz sayısını defans ile eşit sayıya getirme tekniği) kullanarak Doğuyu yatırmayı planlamıştır. Önce ♥A ile yere geçip bir Kör çakar. Sonra ♦A ile tekrar yere geçip, bir kez daha Köre çakmıştır.

Doğuda ♣V6 ♦R (ya da ♠D) varken, Güneyde ♣D9 ♦7 vardır. Yerden Karo oynadığında eli Doğu ya da Batı alır ama deklaranın çatal kozuna doğru oynamak zorunda kalır.

Aslında atak Kör dışında ne olsa idi, kontratın çıkarı yok idi!

Haftanın Sorusu

2019 yılının ilk sorusu Erhan DİNÇER’den geliyor. Haftanın problemlerinden sekizinci ile karşı karşıyayız.
Güneyde Fransız şampiyon Jose Le Dentu oturmaktadır. Büyük bir turnuvada karşılaştığı bir problemdir.
Çözümlerinizi kulüpte bekliyoruz.Güneyden 6 Karo oynanıyor. Atak ♦8’si. Atağı elden ♦9 ile alıp, ♦A oynadığında Batı Kör defos ediyor.

Her tür savunmaya karşı kontratı nasıl başaracaksınız?

Çözüm: Durum pek parlak görünmüyor. Karo Ruadan başka el kaptırmamanız gerekiyor. Kör Ruayı Batıda bulmak da şart gözüküyor. Böylece eldeki bir Pik kaybını kaçmak mümkün olacak. Ama hala 12.ci el eksik. Trefl empası varmış gibi duruyor. Ancak Batının atağı muhtemelen mecburen yapılmış bir koz atağı. Yani diğer renklerden kayıp vermemek için yapılmış gibi.

Koz Ruasını çıkarmak için bir kez daha Karo oynanır. Eli alan Doğu hemen Trefl döner. Elden As ile alıp tüm kozlarınızı çekersiniz ve Kör empası ile yere geçip aşağıdaki duruma gelirsiniz; 

Şimdi Pik oynandığında, Doğu ne oynarsa oynasın elden As konur. Batı sıkışır. Hangi kağıdı kaçarsa o renkten ek löve gelir.

Haftanın Sorusu

Haftanın problemlerinden yedinci ile karşı karşıyayız. 2018 yılının son sorusudur. Çözümlerinizi kulüpte bekliyoruz.

Oynayan güney. Kontrat 6 ♥. Atak ♦V. Nasıl oynamalıyız?

Çözüm:

 1. Elden ♦ A ile alırız.
 2. ♥ A çekeriz.
 3. ♣ A çekilip,
 4. ♣ 2’ye yerden ♥ 3’lü ile kup (Burada batı elindeki tref 4’lüyü tutmak zorundadır. Aksi halde çözüm kolaylaşır).
 5. Yerin ♥ 4’lüsünü elden 9’lu ile alırız.
 6. ♥ Rua çekeriz (batı bunlarıa bir karo, bir büyük tref yer).
 7. ♣ 3’lüyü oynarız.
  • Batı büyük trefli verirse ♥ D ile kup,
  • Batı tref 4’lü verirse doğuya eli verirken yerden pik 2’li defos
 8. Tref 9 ile eli alan doğuya kör V yada pik dönmek zorundadır. Pikleri ve kör D çekildiğinde batı son üç elde sıkışır.

Batı tref 4’lüyü baştan dos ederse yere pik A ile geçip. Doğunun son kozu tahsil edilip elden pik 3’lü defos, pik R ile ele geçince son durum aşağıdaki olacaktır.

Batıya bir tref verip oyunu yaparız.

Haftanın Sorusu

Haftanın problemlerinden altıncısı ile karşı karşıyayız. Çözümlerinizi kulüpte bekliyoruz.

Aşağıdaki el canlı yayında karşılaştığım bir el. Her iki masada da 7 ♦ dbl’lı oynandı iki tarafta yapamadı. Elin oluru nedir? Oynayan Batı atak pik.

Çözüm:
İlk sp kup as karo yere dam karo yerden sp kup sonra bütün karoları çek as cl rua cl şimdi son 4 kartta kuzeyde 2 sp 2 kör güney güneyde 1 cl 3 kör kalır doğuda 4 kör batıda Ax sp kör V ve cl 10 kalır A sp çekildiğinde güney sqz olmuştur kuzey zaten sqz olmuş kör rua yı 2 parça bırakmıştı yerden kör gelip pas yaptığımızda 13 löve hazırdır

Haftanın Sorusu

Haftanın problemlerinden beşincisi ile karşı karşıyayız. Çözümlerinizi kulüpte bekliyoruz.

Güney oyunu 1NT açar. Kuzey 3NT der ve deklere sonlanır. Batıdan ♠V atak edilir. Güney ♠Q ile kazınır. Yere doğru ♣9 ile pas atar. ♣K ile doğu eli kazanır ve ♥10’yu gelir. Batı ♥As ile kazanır ve ♠10’yu gelir.

Nasıl oynamalıyız ve neden?

Çözüm:

Defansın oyun tarzından açılışı ve açış renginin dağılımını teşhis etmeye çalışalım. En kritik soru Batı
♣K alınca neden pik dönmedi? Elinde ♠ yok ve ♠’ler 7-1 dağılmış olabilir mi? Olası değil. Çünkü o sekanstaki 7
ile oyuna bütün Batılar müdahale eder.

Bu durumda pik As Doğuda ama açanın elini tahmin edemedi ihtimalleri kalıyor. 4-4 dağılımlarda yapacak bir şey yok. Biz de batarız diğer tüm masalar da. Dağılım 5-3 olmalı ve pik As doğuda olmalı. Piki boşluyoruz. 3.♠ oynandığında el doğuda tıkanıyor. Tüm eller bizim olacaktır. 

Elin dağılımı aşağıdaki gibi.

Mevcut dağılımda Doğu ♣K alınca ♠As – ♠ oynasa idi eli yine de batırabilirdi. Ama oynayanın elini bilemiyor. Oynayanda ♥Q yerine karo Vale olsa idi Doğunun oyun tarzı doğru olurdu.